Salari Mínim Interprofessional 2017 #SMI

En el Reial Decret-Llei 3/2016 publicat el passat 3 de Desembre en el BOE s'ha publicat el Salari Mínim interprofessional pel 2017, aquest s'ha vist incrementat en un 8% respecte al del 2016.

Quedant de la següent manera:

SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL
Treballadors sense distinció de sexe ni edat23,58 €/dia707,61 €/mes
SMI anual a efectes de compensació i absorció9.906,62 €/año
Treballadors eventuals (menys de 120 dies de treballa a l'any)33,51 €/jornada legal en l'activitat que es tracti
Treballadors de la llar que treballin per hores5,54 €/hora efectivament treballada