APROVAT EL REAL DECRET PEL QUAL ES MODIFICA EL REGLAMENT DE L'IVA PER FACILITAR L'ADAPTACIÓ DELS CONTRIBUENTS A SII

S'habilita un termini extraordinari, fins al 15 de juny i amb efectes a partir l'1 de juliol de 2017, per afavorir l'adequació al nou sistema.
El Consell de Ministres va aprovar divendres passat un Reial Decret pel qual es modifica el Reglament de l'IVA amb l'objectiu de facilitar l'adaptació dels subjectes passius al nou sistema de Subministrament immediat d'Informació (SII), introduït mitjançant el Reial Decret 596 / 2016, de 2 de desembre, i que serà d'aplicació des l'1 de juliol de 2017.