Interés legal del diner #Presupuestos2017


Bon dia,

Ahir 28/06/2017 es van aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat pel 2017, una mica tard, no?
En aquests s'han fixat l'Interés legal del diner i l'interés de demora tributari per aquest 2017, que ha quedat igual que pel 2016.

20172016
Interés legal del diner3,00%3,00%
Interés de demora3,75%3,75%