Podrà algun dia un treballador autònom treballar parcialment? #Presupuestos2017


Amb la llei 20/2007, es va modificar L'Estatut del treballador Autònom i es va establir la possibilitat de treballar a temps parcial per aquest tipus de treballadors.
Aquesta norma s'ha anat posposant any rere any, doncs aquest any, no ha estat diferent i s'ajorna de nou fins l'01/01/2019.

De totes maneres, demà s'ha d'aprovar la llei dels autònoms, un paquet de mesures destinades a aquest tipus de treballadors, que en principi no hauria de modificar res però, fins que no estigui publicada, no podem posar la mà al foc.

Per tant, mentre no hi hagi cap nova modificació, NO, el treballador autònom no pot treballar parcialment.