LLOGAR HABITACIONS IMPEDEIX LA EXEMPCIÓ DE L'HABITATGE

Quan la propietària d'un habitatge, major de 65 anys, lloga habitacions per temporades tot i que continua residint en ella, si transmet l'habitatge abans de transcórrer tres anys des de la data de finalització de l'últim arrendament, no podrà aplicar l'exempció de l'article 33.4.b ) de la Llei de l'IRPF a la part proporcional del guany patrimonial que correspongui a la part arrendada, segons dictamina la Direcció General de Tributs en consulta vinculant, de 29 de maig de 2017.