PERCEBRE SALARI DE MÉS PER ERROR I NO RETORNAR JUSTIFICA L'ACOMIADAMENT

La sentència considera que hi ha una transgressió de la bona fe contractual
La percepció indeguda de salaris per una treballadora que cobra la totalitat quan es troba en situació de jornada reduïda, però que quan l'empresa descobreix l'error reconeix que ho sabia des del segon mes, però no torna els diners, es considera una transgressió de la bona fe contractual que justifica l'acomiadament disciplinari.