AIXÍ PODEN ELS AUTÒNOMS CONTRACTAR A FAMILIARS AMB LA NOVA LLEI

Els autònoms que contractin familiars gaudiran d'una bonificació del 100% en les contingències comunes.
La nova Llei d'Autònoms inclou novetats pel que fa a la forma en què aquests poden contractar als seus familiars. Entre aquestes noves regulacions, s'estableix que si un treballador per compte propi contracta de forma indefinida al seu cònjuge, als seus ascendents, als seus descendents o a altres parents de fins al segon grau de consanguinitat, tindrà una bonificació del 100% de la quota empresarial per contingències comunes durant un any.