COMPTE ENRERE PER DECLARAR LES OPERACIONS VINCULADES DE 2016

El termini per a informar sobre les operacions vinculades i amb paradisos fiscals conclou el proper 30 de novembre
El 30 d'agost, es va publicar l'Ordre HFP / 816/2017, que aprova el model 232 de declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb paradisos fiscals. Pel que fa a operacions vinculades, la informació que fins a l'exercici 2015 es facilitava en el model 200 de declaració de l'impost sobre societats, s'ha traslladat a aquesta nova declaració que amplia els supòsits d'operacions sobre les que s'ha d'informar. Així, a partir de l'exercici 2016, se suprimeixen els quadres d'informació continguts en el model 200, havent d'incloure aquesta informació, amb una altra addicional, en el nou model 232.