EL GOVERN APROVA EL PROJECTE DE LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Entre les novetats, es potencia la figura del delegat de protecció de dades, persona física o jurídica la designació de la qual s'ha de comunicar a l'autoritat competent, que mantindrà relació amb l'AEPD.