PROCÉS LEGAL PER A SER AUTÒNOM I ASSALARIAT AL MATEIX SECTOR

De cara a la Seguretat Social és totalment legal, però si no es compta amb autorització de l'empresa es consideraria competència deslleial
Ser treballador per compte aliè, i al seu torn ser autònom en el mateix sector, és possible, però requereix de certa tramitació legal per fer-ho compatible. En primer lloc, cal comptar amb l'autorització expressa de l'empresa en la qual es treballa per compte d'altri. Si no es disposa d'aquest paper, l'empresa podria denunciar a l'autònom per competència deslleial.