LA SUBSTITUCIÓ DE LA CISTELLA DE NADAL PER UNA COMPENSACIÓ ECONÒMICA DÓNA LLOC A UN RENDIMENT IRREGULAR, TRIBUTANT COM TAL EN L'IRPF

La Direcció General de Tributs, en la seva Consulta Vinculant V2369-17, de 18 de setembre de 2017, ha establert que qualsevol benefici social, com per exemple pot ser una cistella de Nadal atorgada per l'empresa, que es substitueixi per una compensació econòmica haurà tributar en l'IRPF com a rendiment irregular. Així mateix, indica que la normativa aplicable preveu una reducció del 30% per a aquest tipus de rendiments sempre que s'obtinguin de manera notòriament irregular en el temps i s'imputen a un únic període impositiu.
NOTICIAS JURÍDICAS, llegeixis la notícia completa AQUÍ