Recordatori impostos 4T-2017

Bon dia!
Us volíem recordar que el proper dia 22/01/2018 és el darrer dia per la presentació dels següents impostos

RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.
 • Desembre 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
 • Quart trimestre 2017: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136
IVA
 • Comunicació d'incorporacions en el mes de desembre, règim especial del grup d'entitats: 039
 • Quart trimestre 2017: Serveis via electrònica: 368
IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES
 • Desembre 2017: 430
 • Resum anual 2017: 480
IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ
 • Octubre 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Octubre 2017. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Desembre 2017: 548, 566, 581
 • Desembre 2017: 570, 580
 • Quart trimestre 2017: 521, 522, 547
 • Quart trimestre 2017. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
 • Quart trimestre 2017: 582
 • Quart trimestre 2017. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT
 • Desembre 2017. Grans empreses: 560
 • Quart trimestre 2017. Llevat de grans empreses: 560
IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS
 • Any 2017. Autoliquidació: 584
 • Any 2017. Autoliquidació anual: 585
 • Tercer quadrimestre 2017. Autoliquidació: 587
IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ
 • Quart trimestre 2017: 595
 • Any 2017. Declaració anual d'operacions: 596