Indicadors de Conjuntura 02/2018 #Gencat

Butlletí de publicacions
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Febrer 2018 #192
Indicadors de Conjuntura (febrer del 2018)

Recull dels principals indicadors de conjuntura econòmica de Catalunya i del seu entorn.