Coneixes la normativa de les bosses de plàstic? #Taxinforma

Amb la finalitat de reduir el consum de bosses de plàstic lleugeres, en l’àmbit de la Unió Europea es va aprovar la Directiva (UE) 2015/720 del Parlament Europeu per la qual es modifica la Directiva 94/62/CE en allò referent a la reducció del consum de bosses de plàstic. Aquesta normativa encara no s’ha aprovat per Reial Decret.

Què cal tenir en compte?
L’obligació de cobrar les bosses de plàstic al comerç en compliment de la normativa europea, inicialment prevista per l’1 de març d’aquest any, s’endarrerirà (sense data prevista d’entrada en vigor) perquè encara no s’ha aprovat el Reial Decret que ho regularà.
El projecte de Reial Decret per tal de transposar a la legislació espanyola aquesta obligació establia que els comerços havien de cobrar obligatòriament per les bosses de plàstic, excepte per les qualificades de “molt lleugeres”, a partir de l’1 de març del 2018.
A més, aquest Reial Decret contempla que a partir de l’1 de gener del 2020 no es podran entregar als consumidors bosses de plàstic lleugeres ni molt lleugeres als punts de venda o productes, excepte si són de plàstic compostable.

Consideracions
Bosses lleugeres o molt lleugeres: aquelles amb espessor inferior a 50 micres.
Bosses compostables: el compostatge es realitza normalment com un procés de reciclat de la fracció orgànica (restes de menjar o aliments) dels residus sòlids domèstics, a més de les restes vegetals provinents de les podes, fulles dels arbres, neteges de jardins, etc. Si un procés és compostable, significa que aquest material es degrada biològicament i produeix diòxid de carboni, aigua, compostos inorgànics i biomassa a la mateixa velocitat que la resta de matèria orgànica que s’està compostant, sense deixar residus tòxics visibles o distingibles. El fet que un plàstic sigui biodegredable no vol dir que també sigui compostable, és a dir, que serveixi per fer compost o adob orgànic. La clau rau en el temps que es tarda per portar a terme els dos processos. Les bosses de plàstic compostables són similars a les biodegredables però amb un temps menor de descomposició (menys de 18 mesos).

Catalunya
No obstant aquesta normativa estatal, a Catalunya en el 2017 es va aprovar la Llei 5/2017 on es regula la prohibició de la gratuïtat de les bosses de plàstic: Informació per a establiments comercials