EL SOU DELS CONSELLERS HA DE CONSTAR EN ELS ESTATUTS I SER CONTROLAT PER LA JUNTA

El Suprem determina que no n'hi ha prou que la remuneració consti en el seu contracte
La remuneració dels administradors socials és un tema molt controvertit des de que el 2014 la Llei per a la millora del govern corporatiu introduís importants modificacions en la regulació d'aquesta matèria. S'han aplicat criteris molt diferents sobre si tot tipus de retribucions que perceben els consellers que formen part del consell d'administració de les societats no cotitzades han de figurar en els estatuts socials - ja sigui en els inicials o en modificacions posteriors- i sobre si la junta general de socis ha de controlar-les en qualsevol cas.