LA NOVA LLEI DE CONTRACTES PARALITZARÀ DURANT MESOS LES LICITACIONS PÚBLIQUES

Constructores i enginyeries alerten els retards a l'hora d'adaptar els plecs
El sector de la construcció i l'enginyeria alerten que la nova Llei de Contractes del Sector Públic, que va entrar en vigor el divendres 9 de març, comportarà una paralització de la licitació de treballs públics a Espanya com a conseqüència del retard que acumulen moltes administracions en l'adaptació dels plecs de contractació a la normativa. La majors preocupació es centra en els retards que poden acumular les corporacions locals i les diputacions, que en alguns casos encara no han començat a abordar aquesta qüestió, segons denuncien fonts empresarials coneixedores de la situació.