Novetats en el permisos de treball

El Tribunal Suprem, ha donat la raó als sindicats pel que fa als permisos retribuïts.
En el cas de permisos retribuïts per matrimoni, naixement d'un fill o defunció d'un familiar, els dies començaran a comptar-se a partir del primer dia laborable. Això vol dir que si la defunció d'un familiar i es produeix un divendres, el permís de dos dies començarà a comptar des del següent dilluns, i no el cap de setmana com es feia en la majoria de casos.