UNA NOVA ORDRE OBLIGA A TOTS ELS AUTÒNOMS A INCORPORAR-SE SL SISTEMA RED

L'Ordre ESS / 214/2018, d'1 de març, dóna un termini màxim de sis mesos perquè els autònoms fora del sistema RED es donin d'alta en el mateix
Els treballadors per compte propi tenen un termini màxim de sis mesos, a comptar de l'1 de març, per donar-se d'alta al sistema RED. L'Ordre ESS / 214/2018, d'1 de març obliga tots els autònoms a incorporar-se a aquest sistema.