BASES DE COTITZACIÓ, PER EDATS, QUE EL GOVERN VOL IMPLANTAR VIA PRESSUPOSTOS

Amb l'aprovació dels pressupostos, la base mínima pujaria fins als 932,7 euros, mentre que la màxima, de 3.803,7. Els PGE estableixen també les bases obligatòries per rang d'edat.
L'aprovació del Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat podria suposar un canvi en les bases de cotització dels autònoms. Si el Govern aconsegueix aprovar la proposta tal com l'ha plantejat, la base màxima de cotització serà de 3.803,70 euros mensuals, mentre que la mínima, de 932,70 euros.