EL SUPREM VETA QUE EL AUTÒNOM ES DEDUEIXI PER DEFECTE EL 100% DE L'IVA DEL SEU VEHICLE

Avala la regla d'Hisenda que només permet desgravar d'entrada el 50%
Males notícies per a l'autònom. El Tribunal Suprem ha donat la raó a l'Agència Tributària i ha vetat que el treballador per compte propi pugui deduir-se per defecte el 100% de l'IVA quan adquireix un vehicle nou. Contradiu així una sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana i s'alinea amb la tesi de l'Agència Tributària, que havia presentat un recurs de cassació per salvaguardar la seva forma de procedir.