ELS PERMISIS RETRIBUÏTS COMPUTEN DES DEL PRIMER DIA LABORABLE

Si el casament o el naixement del fill de l'empleat es produeix en cap de setmana, el gaudi dels dies comença a comptar el dilluns
El còmput dels permisos retribuïts per naixement d'un fill, matrimoni, malaltia o accident, o mort d'un familiar començarà a realitzar-se el primer dia laborable després del fet que doni lloc a aquest. És a dir, si el casament, el part o la defunció del familiar de l'empleat tinguessin lloc en cap de setmana, s'entendrà que el primer dia de gaudi del permís és el dilluns següent, tret que aquest fos festiu.