HISENDA LLANÇA UNA CAMPANYA DE CONTROL DE LA MONEDA DIGITAL I DEMANA DADES A 60 ENTITATS

L'Agència Tributària valorarà si s'inicia processos d'investigació
L'Agència Tributària ha llançat una campanya de control sobre la moneda digital. En concret, ha enviat requeriments de control a 60 entitats que intervenen en l'adquisició o venda de divises virtuals com el Bitcoin. Entre les companyies afectades es troben entitats financeres, intermediaris i empreses que admeten pagaments amb moneda digital.