LES ABSÈNCIES AL TREBALL COMPUTEN DES DE LA DATA D'ACOMIADAMENT CAP ENRERE

El Suprem aclareix els dotze mesos a tenir en compte per comptabilitzar les faltes de l'empleat
El Tribunal Suprem ha aclarit en una recent sentència que la data que s'empra per computar el període de dotze mesos que estableix l'article 52, d) de l'Estatut dels Treballadors a l'efecte de determinar les absències del treballador, és el dia de l'acomiadament. Així, ha donat la raó a l'empresa, establint que el lapse de temps a tenir en compte a l'hora de calcular les faltes d'assistència de l'empleat, són els dotze mesos anteriors a la data de l'acomiadament, i no com han assenyalat les resolucions prèvies del Jutjat i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, els dotze mesos anteriors a la primera absència per baixa mèdica.
CINCO DIAS, Llegeixi la notícia completa AQUÍ