NOMÉS UN TERÇ DE LES EMPRESES COMPLEIX EN PROTECCIÓ DE DADES

Gairebé un 35% de les companyies tenen implementats processos que asseguren el compliment de la normativa internacional de protecció de dades, mentre que la majoria encara té llacunes en àrees clau. Tot i que les empreses que, a partir del 25 de maig, no compleixin amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) s'arriscaran a multes de fins a 20 milions d'euros o el 4% de la xifra de negoci global (fins ara el màxim arribava a 600.000 euros), tan sols un terç d'elles està completament preparada per a la seva entrada total en vigor, segons l'informe Global Data Privacy Snapshot 2018, elaborat per DLA Piper.