AIXÍ SERAN LES MESURES DE XOC CONTRA EL FRAU QUE TREBALL POSARÀ EN MARXA ENTRE AGOST I DESEMBRE

Es tracta de dos plans de xoc contra el frau en la contractació temporal i en la contractació a temps parcial, amb especial atenció a grans empreses del sector serveis, hostaleria, comerç i l'educació.
Tots dos estan recollits en el Pla Director contra l'Explotació Laboral 2018-2020, que previsiblement aprovarà el pròxim Consell de Ministres i que inclou 75 mesures a desenvolupar per la Inspecció de Treball i Seguretat Social per fer front al deteriorament de les condicions laborals a la sortida de la crisi, segons consta en l'esborrany del pla.