ASPECTES SOCIALS DE LA LLEI PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER A 2018

La Llei 6/2018, de 3 de juliol, dels pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018 manté l'objectiu de seguir reduint el dèficit públic i complir els compromisos de consolidació fiscal amb la Unió Europea. El text manté la seva estructura habitual pel que fa a l'assenyalament de les pensions públiques (títol IV) i les cotitzacions socials (Títol VIII).