AUTÒNOMS: PASSOS PER ADAPTAR ALS ÚLTIMS CANVIS A LA SEGURETAT SOCIAL

A partir d'octubre serà obligatori estar donat d'alta al sistema RED, segons mandat de l'Ordre ESS / 214/2018. Expliquem què necessita l'autònom per accedir a aquest sistema, i què podrà realitzar.
A partir d'octubre, els professionals per compte propi estan obligats a estar donats d'alta al sistema RED. Aquest Sistema de Remissió Electrònica de Dades serveix per comunicar-se electrònicament amb la Seguretat Social. D'aquesta manera, podran gestionar tràmits relacionats amb l'afiliació, la cotització o la recaptació de quotes sense necessitat de personar-se físicament. També rebran notificacions d'aquest organisme a través d'aquest sistema. Aquest últim punt és el més rellevant, ja que les notificacions de la Seguretat Social es produiran únicament per aquesta via. Si passen deu dies, encara que no hagis entrat a la notificació en qüestió, l'Administració et donarà per notificat.