EL CONTRIBUENT HAURÀ DE PAGAR LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL SI NO DEMOSTRA QUE ES VA VENDRE AMB PÈRDUA

El Tribunal Suprem aclareix en una Decisió, l'abast de la sentència del Constitucional
El Tribunal Suprem va emetre ahir un Decisió en el qual aclareix que l'anomenat impost sobre la plusvàlua municipal serà de pagament obligat per als contribuents que venguin un immoble o terreny llevat que aquests demostrin expressament que la transacció es va produir amb pèrdues. És a dir, que els ajuntaments no hauran de tornar els diners cobrats en tots els casos, sinó únicament en aquells en què el ciutadà demostri que no va obtenir benefici amb l'operació immobiliària.