ELS AUTÒNOMS PLANTEGEN UN SISTEMA PEL QUE EL 75% COTITZARÀ EL MATEIX O MENYS

Demanen una tarifa de 50 euros per als que ingressin menys del SMI
Les organitzacions d'autònoms han recollit el guant llançat fa dues setmanes per la ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social. Magdalena Valerio va posar llavors sobre la taula la necessitat que aquest col·lectiu cotitzés en funció dels seus ingressos reals i que poguessin fer-ho, bé trimestralment, bé amb correccions al llarg de l'any.