ÉS CAUSA DE ACOMIADAMENT AGAFAR-SE LES VACANCES SENSE PACTE PREVI AMB L'EMPRESA

És procedent l'acomiadament d'una treballadora, a la qual l'empresa li va notificar la impossibilitat de gaudir de les vacances en el període que inicialment havien acordat, i que tot i això, va gaudir les vacances en aquest període.
Al gener de 2017, la treballadora sol·licita a l'encarregada de l'establiment en el qual prestava serveis gaudir de vacances i permisos des del 18 d'abril fins al 14 de maig amb l'objecte de viatjar al seu país d'origen, Colòmbia, per raons familiars. L'encarregada, després d'estudiar la sol·licitud, li concedeix les vacances en les dates sol·licitades: No obstant això, al març de 2017, l'amo de l'establiment comunica a la treballadora que, per raons organitzatives, les vacances han de ser gaudides durant els mesos de juliol i juny i revoca les inicialment acordades.