LA INSPECCIÓ DE TREBALL FARÀ VISITES NOCTURNES, EN CAP DE SETMANA I FESTIUS

El Govern executarà "immediatament" dos plans de xoc amb vigència ago-des
La Inspecció de Treball i Seguretat Social realitzarà visites d'inspecció en horari especial (hores nocturnes, cap de setmana i festius) per evitar que proliferi el treball no declarat, segons es recull en l'esborrany del Pla Director 2018-2020.