LES PENSIONS PUGEN FINS AL 3% DES D'AQUEST MES DESPRÉS PUBLICAR ELS PRESSUPOSTOS

La publicació al BOE dels Pressupostos de 2018 obre el camí per a la pujada de les pensions i posa dates. Tal com es recull en els comptes, les pensions mínimes i no contributives pujaran un 3% aquest any, la resta un 1,6% i s'elevarà del 52% al 56% la base reguladora de les pensions de viduïtat. Els pagaments suplementaris corresponents a les pensions dels primers set mesos de l'any es realitzaran en principi aquest mateix mes. És a dir, que en ser una pujada retroactiva s'hauran d'abonar els pagaments no fets fins a l'aprovació dels Pressupostos.