UN AUTÒNOM JUBILAT, AMB UNA EMPRESA, ACONSEGUEIX LA PENSIÓ DE L'100% I SEGUIR TREBALLANT EN UNA SENTÈNCIA PIONERA

La Seguretat Social havia negat al treballador la paga íntegra i una jutgessa d'Oviedo el considera contrari a la finalitat de l'última reforma
Fins al moment, un autònom tenia molt difícil cobrar una pensió equiparable a la que percebia un treballador per compte aliè. Una cosa que pot ser que hagi canviat arran de la Llei de reformes urgents del Treball Autònom i una sentència que suposa la primera aplicació i interpretació favorable de la mateixa per a aquells treballadors autònoms que han constituït una empresa.