Butlletí Setembre-Octubre #TAX Economistes i Auditors


Pagar menys impostos: objectiu prioritari de l’assessoria d’empreses?

La primera instrucció o requeriment que rebem els assessors dels nostres clients és la de reduïr la càrrega impositiva. Però què hi entenem inclòs en aquesta definició? Hem de pensar tant en els pagaments a realitzar a les hisendes estatals, però també a les autonòmiques, sense oblidar, les locals i als organismes de la Seguretat Social. Aquesta diversitat d’administracions l’hem de tenir molt en compte. No hem de preocupar-nos, exclusivament, per la tributació que hem de realitzar pel concepte d’IRPF, Societats, IVA i Seguretat Social, (de forma periòdica; mensualment, en molts casos). Recordem, de forma ràpida, que l’Impost sobre Transmissions Patrimonials o de Donacions i Successions pot implicar també xifres i imports significatius (i la seva tasca de recaptació correspon a les Comunitats Autònomes). 
Llegir article sencer

Quins aspectes cal tenir en compte si tens una inspecció de Treball en relació als contractes temporals?

La Inspecció de Treball té entre les seves prioritats localitzar els errors més comuns que es cometen quan se celebra un contracte temporal, per així transformar la relació laboral en indefinida. Fins ara, les penalitzacions a les empreses per l’abús de la temporalitat s’apliquen en bloc, és adir, una sola sanció “agreujada pel nombre de treballadors, entre altres factors”. Amb la nova campanya d’Inspecció de Treball, passarà a ser una multa per cada treballador. Actualment la sanció pot ser de 6.250 euros per cada contracte efectuat en frau de llei.
Llegir article sencer

El portal de l’Empleat, una eina de gestió integral de RRHH

La gestió de Recursos Humans, es fonamental pel bon funcionament de la teva empresa. Optimitzar els temps en la seva gestió és de vital importància; em permets fer-te unes preguntes: 
  • Com gestiones i controles les vacances del teu equip? Els fluxos d’autorització, generen problemes interns?
  • Has valorat el temps invertit en buscar, gestionar, arxivar e-mails dels teus treballadors?
  • Disposes d’un bon disseny de gestió de dietes i despeses? Custòdia dels justificants?
  • Has comptabilitzat el temps invertit per obtenir i unificar la informació global dels teus treballadors?
Llegir article sencer
Pots accedir a la versió en castellà del butlletí a través d'aquest enllaç
Actualitat
Conferència a Figueres: Què cal tenir en compte si la teva empresa desplaça treballadors fora del país o té contractats treballadors estrangers?
Estrenem l’APP del portal de l’empleat
Conferència a Barcelona: com actuar davant una inspecció laboral a l’empresa
Veure'n més
TAX Informa
- Aspectes fiscals de la Llei de Pressupostos Generals de l'estat per a l'any 2018

- 10 novetats laborals i de Seguretat Social contemplades als nous Pressupostos Generals de l'Estat 2018

- Nova doctrina del Tribunal Suprem: el valor cadastral per coeficients