COM RECLAMAR L'IRPF PAGAT PER LA PRESTACIÓ DE MATERNITAT?

Els contribuents que cobressin aquestes rendes des de 2014 poden recuperar el que hagin abonat després de la sentència del Suprem
El Tribunal Suprem ha dictaminat aquesta setmana que les prestacions públiques per maternitat que abona la Seguretat Social estan exemptes de pagar l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). La Sentència clarifica una controvertida polèmica judicial al voltant de la tributació d'aquesta prestació, que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid considerava exempta de l'impost i els d'Andalusia estimava subjecta al tribut, per exemple.