Butlletí Novembre-Desembre #Tax Economistes i Advocats

Com professionalitzar l'empresa - La importància que l'empresa tingui professionals en diferents àmbits

El desenvolupament evolutiu d’una empresa comença el mateix dia que un emprenedor té una idea relacionada amb un servei o producte  per cobrir una necessitat detectada existent o prevista.
En una primera etapa, tot es centra en el producte o servei i com aquest va millorant en la seva funció de ser acceptat per un mercat  concret.
Moltes vegades, es creu que el fet de tenir un bon producte o servei és sinònim de què l’empresa tingui èxit. I això no és així.


El Tribunal Suprem estableix un nou criteri sobre la regulació de la retribució dels administradors a les societats mercantils

Des que la llei 31/2014, de 3 de desembre, per la millora del govern corporatiu, va introduir importants modificacions en la normativa sobre la remuneració dels administradors, aquest ha estat un tema molt controvertit, que ha generat diferències d’interpretacions i molts dubtes al respecte, al regular-se la matèria en dos articles diferents (art. 217 i 249 de la Llei de Societats de capital -LSC en endavant-). 
Dit això, la doctrina majoritària i la DGRN entenien que existia un doble règim retributiu dels administradors: 


La tributació de les herències de no residents extracomunitaris

Sovint, clients estrangers que disposen de finques a Espanya acudeixen als nostres despatxos per dubtes relacionats amb la gestió i l’administració d’aquestes finques. Una de les casuístiques habituals és la tramitació d’herències de no residents per béns que es troben a Espanya. 
Fins fa pocs anys, la normativa espanyola de l’impost de successions i donacions no permetia aplicar, en els casos d’hereus no residents, els tipus i bonificacions que les diferents normatives fiscals de les comunitats autònomes havien anat aprovant per als seus residents locals, i els obligava a presentar l’impost de successions davant la Hisenda espanyola (competent en herències de no residents) i a pagar la normativa estatal, que té uns tipus elevats i molt poques reduccions i bonificacions.  


Pots accedir a la versió en castellà del butlletí a través d'aquest enllaç
Actualitat

Conferència: Com actuar davant una inspecció fiscal a l'empresa

Conferència: El reglament intern: una eina indispensable per a les empreses

Conferència: Tràmits i gestió amb la Mútua: CP i CC. Legislació i tràmits d'interès per a autònoms


TAX Informa
 
- Saps quina documentació pots exigir al banc abans de contractar un préstec hipotecari?

- IVA suportat en les compres realitzades per internet

- Autònom, estàs preparat per a realitzar els tràmits amb la Seguretat Social per via electrònica (sistema Red) a l'octubre?