LA PRESTACIÓ PER CESSAMENT D'ACTIVITAT A AUTÒNOMS ÉS UN FRAU DE LLEI

El president d'ATA es mostra contundent quan es refereix a la prestació per cessament per a autònoms: "s'està permetent cotitzar quan saben que no podran cobrar".
La prestació per cessament d'activitat és el més semblant que té un autònom a l'atur per desocupació. És una prestació que tracta de protegir al professional per compte propi, en el cas que es vegi obligat a tancar el negoci que regenta. El problema està en l'accés a aquesta prestació. Si un assalariat és acomiadat, té dret a cobrar la prestació per desocupació en el moment en què ho sol·liciti. En autònoms no funciona així. Es pot donar el cas d'haver estat cotitzant per aquesta prestació, i que a l'hora de cobrar-la, la Seguretat Social ens denegui l'accés. D'aquesta manera, l'autònom pot quedar completament desemparat.