L'INCREMENT DEL VALOR CADASTRAL DE L'IMMOBLE NO OBLIGA A PAGAR PLUSVÀLUA

Els contribuents poden demostrar amb les escriptures de compra i venda la pèrdua de valor
Les escriptures de compra i venda de l'immoble serveixen com a prova per demostrar davant d'Hisenda que el seu valor va disminuir i no cal pagar plusvàlua. Així ho estableix el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) d'Aragó en una recent sentència (CONSULTA AQUÍ LA RESOLUCIÓ) que suposa un nou revés per als interessos de les arques municipals. En ella admet el recurs d'una companyia, anul·lant la liquidació de l'impost que li havia girat l'Ajuntament de Saragossa, malgrat que, segons demostrava el contribuent, havia perdut diners amb la transmissió. A més, aquesta sentència atorga el mateix valor probatori a les escriptures presentades pel contribuent que a l'informe municipal sobre l'augment del valor cadastral.