Recuperació Baixa per Maternitat #IRPF

Aquest matí el Ministeri d'Hisenda ha publicat una nota pública sobre la devolució de l'IRPF per maternitat i paternitat.
La devolució es realitzarà mitjançant un formulari online on únicament s'haurà d'indicar els exercicis en que es va percebre la prestació i el número de compte per la devolució. 
Aquest formulari però, encara no està disponible a la web.
La sol·licitud dels exercicis 2016 i 2017 no s'habilitarà fins al mes de Gener del 2018