Butlletí Març-Abril #Tax Economistes i Advocats
El preu d’heretar l’empresa familiar. La clau, un bon assessorament

Com a assessors d’empresa i després de 30 anys d’acompanyar els nostres clients, sabem que un dels reptes fonamentals de l’empresari és la successió. Per tal de dirigir la transició de la primera generació a la segona i, en certs casos fins i tot la tercera, és fonamental la planificació de la successió de l’empresa familiar, tant en els seus aspectes fiscals com de govern corporatiu.

La polèmica pel pagament de l’impost sobre successions no només ha provocat que diverses comunitats autònomes tornessin a legislar “competint fiscalment” en una millor tributació per veïnatge civil, sinó que diferents programes de televisió i articles de premsa han tornat a treure a col•lació aquest tema de constant actualitat.


IVA: quatre anys per a rectificar

El Tribunal Suprem, en una sentència recent (164/2018) en resposta a un recurs de cassació de data 5 de febrer, contradiu la posició d’Hisenda a la consulta vinculant V0710-05 i atorga un termini de fins a quatre anys per tal que el subjecte passiu pugui emetre factura rectificativa.

El recurs de cassació va ser interposat per la mercantil PRASA i els fets als quals es refereix tenen el seu origen en la venda d’unes parcel•les propietat de la societat MARE NOSTRUM a PRASA per un preu determinat. 


L'ombra de l'autònom

En què consisteix una assegurança de baixa laboral?
Les assegurances de baixa laborald’incapacitat temporal o de subsidi per malaltia són productes asseguradors destinats a compensar econòmicament els seus posseïdors (assegurats) de la pèrdua d’ingressos ocorreguda per no poder atendre l’activitat i les obligacions professionals quotidianes, causada després de patir una malaltia o un accident. Són pòlisses especialment indicades per als professionals que treballen per compte propi (autònoms, emprenedors, professionals liberals i freelance).

La principal cobertura en aquest tipus d’assegurances és la malaltia, ja sigui comú o professional, així com un accident inesperat. Per al professional autònom, sota el paraigua del RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social), existeix una cobertura pública davant contingències com les indicades.


Pots accedir a la versió en castellà del butlletí a través d'aquest enllaç
Actualitat

Stage oficines TAX 2018

Conferència a Torroella de Montgrí “Novetats de la nova Llei d’autònoms”

Conferència a Olot “Què cal tenir en compte si la teva empresa desplaça treballadors fora del país o té contractats treballadors estrangers?”


TAX Informa
 
- Bitcoins i altres criptomonedes

- Novetats del nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (GDPR)

- Resum de l'ordre de modificació del Subministrament Immediat d'Informació (SII)