Butlletí Maig-Juny #Tax Economistes i Advocats
La importància de preservar la informació i el coneixement de l'empresa en tots els seus àmbits

En un món global com el que ens trobem, la freqüència amb què les persones passen per diferents empreses durant el transcurs de la seva vida laboral és cada vegada més alt. Per tant, és de vital importància preservar el coneixement i la informació confidencial de l’empresa, sobretot la que a nivell competitiu sigui sensible.


Començar des de zero amb els mecanismes de la Segona Oportunitat

"Crec que no són conscients de l’eina que tenen a mà”, aquesta va ser la conclusió a la qual va arribar l’anterior titular del Jutjat de Primera Instància 50 de Barcelona, quan es va referir a la Llei de la segona oportunitat.
Advocada exercent i amb una estima incondicional a la professió, sempre he defensat que la finalitat última del legislador és la de vetllar pel bé comú. No obstant això, cada vegada es fa més pronunciada la distància que hi ha entre l’evolució de la societat i les normes i lleis que hi romanen. A la qual cosa s’han d’afegir els canvis constants de criteri ─doctrinals i jurisprudencials─ dels nostre jutjats i tribunals, els quals intenten dotar de noves interpretacions la normativa vigent, per tal d’adaptar-les a les noves casuístiques socials.
Registre diari de la jornada: nova regulació

El passat 12 de març es va publicar al BOE el Reial decret llei 8/2019 de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball.
S’hi obliga ─a partir del 12 de maig del 2019─ a totes les empreses, independentment de la seva mida, a registrar diàriament les jornades dels seus treballadors sense distinció: indefinits o temporals, a temps parcial o complet; establint l’horari concret d’inici i de fi de la jornada laboral. Això suposa una novetat respecte a la normativa anterior, que només obligava els treballadors amb contracte a temps parcial o els empleats que realitzessin hores extraordinàries.Pots accedir a la versió en castellà del butlletí a través d'aquest enllaç
Actualitat

Conferència: Novetats en el registre horari. Què cal saber?

Conferència: El reglament intern: una eina indispensable per a les empreses i la nova normativa del registre horari


TAX Informa
 
- La responsabilitat penal empresarial

- La importància de disposar d'un reglament intern i clàusules addicionals al contracte de treball

- Tens protegit el teu secret empresarial?