Butlletí Juilol-Agost #Tax Economistes i Advocats
Les administracions i la seva pressió sobre les pimes

Permeteu-me començar aquest escrit relacionant diferents titulars apareguts en diversos mitjans de comunicació. El primer d’ells a Expansión, el dia 25 de maig: “Hacienda ‘asusta’ a pymes y autónomos: ‘Lo sabemos todo’”. El segon, el dia 6 de juny, a l’edició digital de La Vanguardia: “La Generalitat publicarà la llista de morosos a la Hisenda catalana”. El tercer, el 10 de juny, també a Expansión: “Hacienda ya sanciona a grandes empresas por el IVA en tiempo real”.


Els nous informes d'auditoria

La situació econòmica actual ha provocat la necessitat d’un canvi d’enfocament dels informes d’auditoria. Aquest nou enfocament, que explicarem en aquest article, permetrà als usuaris disposar d’informació més significativa i els ajudarà i farà possible prendre millors decisions per a realitzar operacions amb la societat auditada.

Tal i com estableix la Llei 25/2015 d’auditoria de comptes, l’auditoria és l’activitat que, mitjançant determinades tècniques de revisió, té per objectiu l’emissió d’un informe sobre la fiabilitat de la informació econòmica financera auditada.


Declaració conjunta vs individual

Fins al passat mes de novembre, suposava una decisió irrevocable per als contribuents optar per presentar la declaració sobre l’impost de la renda de les persones físiques  de forma conjunta o individual.
Recordem que la tributació conjunta és una opció alternativa a la tributació individual, la qual pot exercitar el contribuent amb les persones integrants de la mateixa unitat familiar, sempre que tots els seus membres siguin també contribuents de l’impost. 


Pots accedir a la versió en castellà del butlletí a través d'aquest enllaç
Actualitat

Conferència: La gestió de l’entusiasme

Taula rodona: peritatge i gerència de riscos en l’àmbit de les assegurances

Conferència: Com actuar davant una inspecció laboral a l’empresa?


TAX Informa
 
- Consells a tenir en compte en la junta d'aprovació de comptes si preveiem problemes amb un soci

- Principals novetats de la llei de contractes de crèdit immobiliari

- Ajudes a plans d'igualtat