Les empreses també poden aportar el 0,7% #taxinforma #IS

Les empreses que presentin la declaració de l’impost sobre societats de l’exercici 2018 aquest mes de juliol podran aportar el 0,7% de la quota de l’impost de societats a finalitats socials.

La possibilitat de marcar aquesta casella solidària, que estarà habilitada a partir del 4 de juliol, es va establir en els Pressupostos Generals de l’Estat del 2018.

En el cas de les empreses l’exercici fiscal de les quals coincideixi amb el natural, la liquidació definitiva de l’impost de societats de l’exercici 2018 s’ha de realitzar entre l’1 i el 25 de juliol d’aquest any i serà en aquesta presentació on per primera vegada tindran la possibilitat de marcar la casella de finalitats socials.

Quines activitats se subvencionen amb aquest 0,7%?
Al marcar aquesta casella, el 0,7% de la quota íntegra de l’impost de societats es destinarà a subvencionar activitats d’interès social. Les subvencions seran gestionades i concedides des de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i s’utilitzaran per a promoure la investigació, el desenvolupament i la innovació en el tercer sector d’acció social d’àmbit estatal, modernitzar el tercer sector i impulsar la cultura de drets de les persones més desfavorides, segons assenyalen fonts del Ministeri de Sanitat. 

Et proposem marcar aquesta casella solidària del 0,7%.