Butlletí setembre-octubre #Tax Economistes i AdvocatsUn equip humà i professional per a una economia “sobreregulada” i “hiperjudicialitzada”

Des de fa més de 30 anys, a TAX creiem en la necessitat de comptar amb un equip humà i professional que ens generi un futur de confiança. Aquesta visió d'empresa, “ADN” des dels seus inicis, continua avui vigent.

D'acord amb un informe elaborat pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme (font: revista ICE, Secretaria d'Estat de Comerç, número 907 - març-abril 2019), cada any s'aproven a Espanya 12.000 normes legislatives. 


Has pensat vendre la teva empresa?

En els últims temps, ens estem trobant al despatx amb un increment d’operacions de compravenda d’empreses. Moltes vegades, un no es planteja vendre el seu negoci fins que els problemes a l’empresa no comencen a aparèixer, però, realment, quin és el millor moment per vendre l’empresa? La resposta no és única, però és clar que sempre serà molt millor vendre l’empresa quan les coses van bé, ja que fer-ho quan l’empresa està en crisi ens farà acceptar acords més restrictius per als nostres interessos davant la possible aparició de contingències, la qual cosa, en moltes ocasions, comporta que es frustri l’operació. 


Com actuar davant d’una inspecció de treball a l’empresa

D’un temps ençà han augmentat les inspeccions de treball que tenen les empreses. Per aquet motiu, s’ha de tenir molt clar com actuar per no patir una sorpresa no desitjada, com és una sanció per obstrucció a la tasca inspectora.

Identificació
Primer de tot, el personal inspector quan arriba al centre de treball s’ha d’identificar per tal de poder començar l’actuació inspectora corresponent. Un cop portada a terme la identificació, l’empresari li ha de permetre l’entrada al centre de treball i facilitar al màxim la seva tasca sense posar traves


Pots accedir a la versió en castellà del butlletí a través d'aquest enllaç
Actualitat


Conferència: El reglament intern: una eina indispensable per a les empreses i la nova normativa del registre horari

Conferència: Les claus per entendre el registre horari i control de la jornada laboral


TAX Informa
 
- Notificacions electròniques. Sol·licitud de dies de cortesia per a l'enviament de notificacions electròniques

- Nova directiva europea sobre reestructuració preventiva, insolvència i segona oportunitat

- Els crèdits públics estan afectes al pla de pagaments i a la posterior exoneració del passiu