Butlletí Novembre-Desembre #Tax Economistes i AdvocatsLa realitat de la normativa del registre horari de la jornada

Aquest decret s’emmarca dins d’una sèrie de mesures encaminades a lluitar contra la precarietat del nostre mercat laboral. En el preàmbul de la llei es pot trobar tota una argumentació relativa a compensar les mesures realitzades per l’anterior govern el 2012. Segons es recull en l’esmentat preàmbul, es va aconseguir una notable disminució del nombre d’aturats a l’Estat espanyol, però a costa d’una major precarietat laboral. 


Les noves prestacions per naixement i cura de menor

El Reial decret-llei 6/2019, d’1 de març, ha modificat aspectes molt rellevants en matèria laboral i de Seguretat Social. Una de les modificacions més importants ha estat la regulació de les situacions de naixement i cura de menor que substitueix la de maternitat i paternitat. Des de l’1 d’abril, en què van entrar en vigor aquests canvis, es produeixen una sèrie d’efectes jurídics laborals i de Seguretat Social que afecten tant  la suspensió del contracte de treball, com la cobertura social. La repercussió econòmica també és rellevant, ja que aquestes prestacions, el 2018, han suposat més de 1.735 milions d’euros, xifra que s’incrementa amb la nova regulació. 


Autònoms, despeses deduïbles en l'IRPF i l'Agència Tributària

En els últims temps, han augmentat d’una forma molt significativa els controls i revisions de l’Administració tributària adreçats a comprovar la correcta deducció en l’IRPF de les despeses en la determinació del rendiment net de l’activitat dels empresaris i professionals, persones físiques, titulars dels seus negocis o activitats.

Aquests contribuents presenten una doble casuística: l’àmbit personal i l’empresarial, per la qual cosa és freqüent que es comprovi que no es transfereixin despeses d’un àmbit a l’altre.


Pots accedir a la versió en castellà del butlletí a través d'aquest enllaç
Actualitat

Conferència: La importància de tenir un testament a temps

TAX Burgos contra el càncer de mama


TAX Informa
 
- Nou mecanisme per adquirir pel seu valor comptable les participacions socials embargades a un soci

- Sabeu que la vostra empresa té una quantitat per invertir en formació?