PREDECLARACIÓ DE L'#IVA

Bona tarda,
Us volem fer coneixedors de que, a partir del dia 03/02/2020 estarà disponible a la web d'hisenda, una predeclaració d'IVA basada en les dades presentades en el SII.
Això permetrà evitar errors i comprovacions.
De moment, aquest servei només s'oferirà a uns determinats empresaris, que són els que estiguin inscrits en el registre de devolució mensual i que no siguin gran empresa.

Per més informació podeu consultar el següent link PRE303