#TaxInforma: Línies de Finançament Ico per aquest 2020Línies de finançament ICO 2020


L’Institut de Crèdit Oficial ha posat en marxa les Línies de Finançament ICO 2020 per a autònoms i empreses.

Línia ICO Empreses i Emprenedors 2020
Línia ICO garantia SGR/SAECA 2020
Línia ICO crèdit comercial 2020
Línia ICO exportadors 2020
Línia ICO internacionalització 2020: tram I “inversió i liquiditat”
Línia ICO internacionalització 2020: tram II “exportadors mitjà i llarg termini”
Línia ICO canal internacional 2020


Líneas de financiación ICO 2020


El Instituto de Crédito Oficial ha puesto en marcha las Líneas de Financiación ICO 2020 para autónomos y empresas.

Línea ICO Empresas y Emprendedores 2020
Línea ICO garantía SGR/SAECA 2020
Línea ICO crédito comercial 2020
Línea ICO exportadores 2020
Línea ICO internacionalización 2020: tramo I “inversión y liquidez”
Línea ICO internacionalización 2020: tramo II “exportadores a medio y largo plazo”
Línea ICO canal internacional 2020