#TaxInforma: Què estableix el distintiu ambiental de la #DGT?


Què estableix el distintiu ambiental de la DGT?


La Direcció General de Trànsit ha establert una classificació del parc de vehicles amb l’objectiu d’afavorir els vehicles més respectuosos amb el medi ambient. Aquest sistema servirà com un instrument eficaç en les polítiques municipals, tant de restricció de trànsit en episodis d’alta contaminació, com de promoció de noves tecnologies a través de beneficis fiscals o relatius a la mobilitat i el medi ambient.
Seguint aquesta línia, s’ha establert cinc categories de vehicles, segons el seu grau d’emissions contaminants.


¿Qué establece el distintivo ambiental de la DGT?


La Dirección General de Tráfico ha establecido una clasificación del parque de vehículos con el objetivo de favorecer los vehículos más respetuosos con el medio ambiente. Este sistema servirá como un instrumento eficaz en las políticas municipales, tanto de restricción de tráfico en episodios de alta contaminación, como de promoción de nuevas tecnologías a través de beneficios fiscales o relativos a la movilidad y el medio ambiente.

Siguiendo esta línea, se ha establecido cinco categorías de vehículos, según su grado de emisiones contaminantes.