El Servei Social de la dona computa en el càlcul de temps de cotització de la #Jubilació

Segons el que diu la Segons la sentència 115/2020 del 6 de febrer del 2020 del Tribunal Suprem, igual que computa el servei militar obligatori o la prestació social substitutòria, ha de tenir-se en compte el "Servei Social" que se li exigia abans a les dones, alhora de calcular el temps cotitzat.

Això podria ajudar a les dones que no tenen prou temps cotitzat i a les que se'ls ha denegat la jubilació anticipada.