MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE


Bona dia a tothom,

Avui és el primer dia de treball per alguns després del confinament degut al COVID19 i us volem donar algunes recomanacions / mesures de seguretat i higiene a adoptar en les oficines:

 • Restricció / Prohibició de l'accés a les sales més petites o office amb poc espai, on es fa difícil mantenir la distància de seguretat.
 • Deixar les portes dels despatxos i sales obertes per evitar tocar els poms.
 • Si s'ha de fer alguna reunió es farà en espais amplis, que permetin mantenir la mínima distància d'1 metre entre persones, sales grans o en el propi departament.
 • Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús o amb la cara interna el colze a l'tossir o esternudar i rentar-se de seguida les mans.
 • Es posaran marques a terra per establir un límit d'acostament a les recepcions.
 • Cuines / Office d'espai considerable, restricció d'accés a 1-2 persones a el mateix temps.
 • No contacte físic en les salutacions i mantenir sempre una distància mínima d'1 metre en les relacions interpersonals.
 • Importància d'una bona neteja de les mans de forma recurrent.
 • Es posarà a disposició, segons disponibilitat en els comerços, líquid asèptic per a la neteja de les mans. Si no n'hi ha s'ha de fer una bona neteja amb aigua i sabó.
 • Es parlarà amb l'empresa de neteja per reforçar la higiene i desinfecció dels espais aquests dies.
 • En cas de símptomes compatibles amb el Covid-19 s'haurà de trucar a l'061 i seguir les indicacions de l'autoritat sanitària. 
 • Han habilitat un apartat de coronavirus a l'app de Salut Respon on hi ha un qüestionari molt senzill de preguntes de Sí/No i on et demanen el telèfon per posar-se en contacte amb la persona que tingui símptomes del coronavirus http://sem.gencat.cat/ca/061CatsalutRespon/app-061/